Podaż witaminy B12 w diecie polskich sportowców

Streszczenie

Witamina B12 odgrywa istotną rolę w żywieniu sportowców, wpływając na właściwe funkcjonowanie układu nerwowego i krwiotwórczego, zapobiegając, m.in. anemii. Celem pracy była ocena zawartości witaminy B12 w diecie polskich sportowców trenujących wyczynowo wybrane dyscypliny. Badania zostały przeprowadzone wśród 80 sportowców w wieku 17-34 lat (40 kobiet i 40 mężczyzn) reprezentujących wysoki poziom wytrenowania. Analizie poddano 560 całodziennych racji pokarmowych uzyskanych metodą bieżącego notowania. Średnie spożycie witaminy B12 wyniosło 4,6±2,0 µg. Stwierdzono, że jedynie 2,5% grupy nie zrealizowało zapotrzebowania na poziomie bezpiecznym. Zaobserwowano także ponadnormatywną podaż kobalaminy u 96,25% zawodników, co stanowi o realizacji 230% normy bezpiecznego spożycia dla osób dorosłych (EAR). Z drugiej strony, w odniesieniu do norm rekomendowanych sportowcom, u większości badanych (70,0%) wykazano niedostateczne spożycie witaminy B12(92% realizacji normy dla sportowców). U mężczyzn zanotowano wyższą podaż witaminy B12 w porównaniu do kobiet (4,8 µg vs 4,5 µg), jednak różnice te nie były statystycznie istotne (p>0,05).Celowe jest rozważenie zastosowania suplementacji witaminą B12 będącej uzupełnieniem diety u zawodników z niedostateczną podażą stosownie do rekomendacji dla sportowców. Decyzję o podjęciu suplementacji należy podjąć w oparciu o dane dotyczące spożycia oraz poziomu witaminy B12 w surowicy krwi.

Całość artykułu znajdziesz tutaj: link
Żródło: Laboratoria.net

AUTORZY:

Barbara Frączek

Florentyna Tyrała

Maja Warzecha

Aleksandra Pięta

Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, Instytut Nauk Biomedycznych,

Zakład Medycyny Sportowej i Żywienia Człowieka,

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
 

Cookies

Ta strona korzysta z cookies