Co łaczy biegacza z czynnikiem wzrostu?


Foto: http://dermaestetic.pl/medycyna-estetyczna/skoncentrowane-czynniki-wzrostu-cgf-nowosc-medycynie-estetycznej/

Układ ruchu biegacza narażony jest na duże obciążenia i powstające w wyniku tych obciążeń kontuzje. Jedną z nowszych metod leczenia kontuzji jest użycie czynnika wzrostu.

Czynniki wzrostu są białkami osocza, stymulującymi procesy naprawcze i regeneracyjne tkanek po uszkodzeniu. Do leczenia wykorzystuje się autologiczny (czyli pochodzący z własnej krwi pacjenta) bogatopłytkowy preparat osocza otrzymywany poprzez odwirowanie pełnej krwi. Preparat przygotowuje się w warunkach ambulatoryjnych, ale muszą być spełnione określone wymogi dotyczące zarówno sterylności, jak i jakości wirówki, aby nie doszło do uszkodzenia, płytek krwi czyli trombocytów. W wyniku wewnetrznych procesów czynniki wzrostu uwalniane są z płytek po około 10 minutach od rozpoczęcia procesów krzepnięcia krwi. Większość czynnika trombocyty uwalniają w ciągu pierwszej godziny. Po pokonaniu błony komórki macierzystej czynniki wzrostu wiążą się ze swoistymi receptorami aktywując szlak sygnalizacji wewnątrzkomórkowej, a w konsekwencji ekspresję odpowiednich genów. Istotny jest fakt, że czynniki wzrostu nie wnikają do komórek, dzięki czemu nie istnieje ryzyko mutagenezy ( mutgeneza - zarówno spontaniczny jak i wywołany przez mutageny proces powstawania zmian – mutacji w DNA), mamy do czynienia ze stymulacją normalnego procesu gojenia.

Stosuje się ją zarówno u pacjentów z urazami mięśni i ścięgien, jak i u osób z przewlekłymi chorobami układu kostno-szkieletowego, najczęściej w takich jednostkach chorobowych jak: łokieć tenisisty, łokieć golfisty, kolano skoczka, kolano biegacza czy tzw. ostroga piętowa lub zapalenie rozciegna odeszwowego. Korzystając z jednorazowych, jałowych zestawów od pacjenta pobierana jest krew, którą należy odwirować w odpowiednim urzadzeniu. Z preparatu wstępnego zazwyczaj uzyskujemy około 2–3 ml osocza bogatopłytkowego. Każdy zabieg wstrzykniecia preparatu w miejsce kontuzji powinien być kontrolowany ultrasonograficznie. Szczególnie istotne jest to u pacjentów z entezopatią ( entezopatie - to bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośćca ) rozścięgna podeszwowego i ostrogą piętową, ponieważ rozścięgno otoczone jest obfitą tkanką tłuszczową.

Taki zabieg można stosować zawsze, gdy celem jest przyspieszenie procesów gojenia, zarówno w trakcie planowych zabiegów operacyjnych, np. rekonstrukcji więzadła krzyżowego, jak i innych urazów sportowych u biegaczy, piłkarzy, etc.

Jesli dotarłeś aż do tego miejsca, to znaczy, że wymienione schorzenia lub kontuzje  nie są Ci obce. Może warto wziąć pod uwagę również taką terapię?

Zatem co łaczy czynnik wzrostu z biegaczem? Otoż zazwyczaj ortopeda i igła.

Cookies

Ta strona korzysta z cookies